The Kick Inside Kassetten – Portugal – Fehlpressung

The Kick Inside Portugal Fehlpressung A
The Kick Inside Portugal Fehlpressung B
The Kick Inside Portugal Fehlpressung C
The Kick Inside Portugal Fehlpressung D
The Kick Inside Portugal Fehlpressung E
The Kick Inside Portugal Fehlpressung F

Land: Portugal

Label: EMI 8E 272 03 503 - 8E 272 06603

Fehlpressung

Cover Foto: Jay Myrdal

Besucherzaehler